Konsulter

Rosalie Cederblom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Rosalie har arbetat tolv år inom företagshälsovård med frågor kring arbetsmiljö, organisationsförändringar och grupputveckling. Hon har också haft handledning av enskilda personer och grupper samt genomfört krissamtal och debriefing vid omskakande traumatiska händelser.

Rosalie har stor erfarenhet av att föreläsa om och arbeta med stress och utbrändhet, både mot enskilda personer och i grupper. Hon har också arbetat med konflikthantering i personal- och ledningsgrupper.

Tel: 0176-173 65
E-post:
del 1: rc@
del 2: sveroli.se

Svante Hovmark

Leg. psykolog, ingenjör

Svante har arbetat femton år som projektledare för forskningsprojekt inom området arbets- och organisationspsykologi samt med uppdrag åt företag och myndigheter.

Forskningsprojekten har genomförts vid Stockholms universitet och har bland annat studerat organisationsförändringar, organisatorisk flexibilitet, projektgrupper, målstyrda produktionsgrupper, psykosocial arbetsmiljö, stress och ohälsa.

Svante har också mer än tio års erfarenhet som universitetslärare inom områdena organisationspsykologi och undersökningsmetodik samt har varit föreläsare i företag och andra organisationer i olika ämnen med anknytning till ovanstående teman.

Tel: 0176-173 65
E-post:
del 1: sh@
del 2: sveroli.se