Terapi och krissamtal

Vi erbjuder terapi- och stödsamtal för enskild personal och grupper som behöver stöd och hjälp i samband med kriser och svåra situationer.

Som en del i rehabilitering av långtidsjukskrivna genomför vi samtalsgrupper som föreberedelse för deltagarna till ett fortsatt aktivt arbetsliv och att förebygga utbrändhet i framtiden.