Utbildningar och kurser

Vi håller kurser och seminarier inom områden såsom psykosocial arbetsmiljö, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Exempel på teman är:
  • Stress, utbrändhet och hälsa
  • Grupper och grupprocesser
  • Förändringsarbete
  • Konflikthantering
  • Kränkande särbehandling
  • Krishantering
  • Debriefing