Förändringsarbete

Vi medverkar vid omorganisationer och ständiga förbättringar inom alla typer av organisationer genom att driva förändringsprojekt, medverka i projekt och/eller utvärdera projekt för t.ex. strukturförändringar, målstyrning, ständiga förbättringar, kvalitetsutveckling. Vårt fokus är att få all personal engagerad och att vara aktiv i utvecklingsarbetet så att en samspelt organisation erhålls med nya arbetsformer där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har väl beprövade verktyg för kartläggning av förändringsprocesser.

Vi kan medverka i ett eller flera av förändringsprocessen olika faser:

  • Kartläggning av starka och svaga sidor i verksamheten.

  • Medverkan vid utformning av förändringsstrategi och planering av förändringsarbetet.

  • Medverkan i förändringsprocessen genom stöd till organisationen, t ex som projektledning, mentor, coaching, mm.

  • Utvärdering och uppföljning av genomförda förändringar.