Kartläggningar - utvärderingar

Vi genomför utvärderingar av organisationer, grupper och individuell arbetsmiljö för att analysera behov av förändringar och lyfta fram organisationens utvecklingspotential. I samband med utveckling av målstyrning och kvalitetsarbete kan undersökningar genomföras av kunders attityder till organisationens verksamhet som en del i det organisatoriska utvecklingsarbetet.

Om våra metoder

Utvärderingar och kartläggningar genomförs med intervjuer och/eller enkäter.

Våra konsulter har stor erfarenhet i intervjuplanering, genomförande av intervjuer och analys av dessa. Intervjuerna utformas efter uppdragets karaktär och kan vara öppna eller strukturerade. Intervjuer genomförs enskilt eller som gruppintervjuer.

Vi har testade enkäter inom olika områden som utvecklats i forskningsprojekt som vi genomfört och i vår verksamhet. För dessa enkäter har vi referensdata från olika verksamhetsområden. Datainsamling sker via webbenkät eller traditionell postenkät.

Med dessa enkäter kartlägger vi bland annat följande områden:

  • Förändringsprocesser
  • Flexibilitet i verksamheten
  • Grupper och grupprocesser
  • Ledarskap i grupper
  • Motivation och engagemang
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Stress och ohälsa

I anslutning till olika uppdrag utformar vi enkätfrågor som är anpassade till uppgiften.