Tjänster

Vi utför uppdrag med olika karaktär där den genomgående ansatsen är att individen står i centrum. Genom utveckling av individen utvecklas också grupp och organisation mot större effektivitet. Individens utveckling sätts i ett organisatoriskt sammanhang där vid behov förslag ges om utveckling av t ex information och ledningsfrågor

Våra verksamhetsområden

  • Kartläggningar och utvärderingar

  • Grupputveckling

  • Förändringsarbete och verksamhetsutveckling

  • Utbildningar och kurser

  • Terapi och krissamtal